Arresting specify part of aircraft arresting equipment

Výraz: „Arresting specify part of aircraft arresting equipment“

  • Slovensky / Slovak: Arresting specify part of aircraft arresting equipment
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Arresting specify part of aircraft arresting equipment
  • Skratka / Abbreviation: ARST
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Arresting specify part of aircraft arresting equipment.

Arresting (specify (part of) aircraft arresting equipment) má skratku ARST. ARST (Arresting (specify (part of) aircraft arresting equipment)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.