Arrive or arrival

Výraz: „Arrive or arrival“

  • Slovensky / Slovak: Arrive or arrival
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Arrive or arrival
  • Skratka / Abbreviation: ARR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Arrive or arrival.

Arrive or arrival má skratku ARR. ARR (Arrive or arrival) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.