Ascend to or ascending to

Výraz: „Ascend to or ascending to“

  • Slovensky / Slovak: Ascend to or ascending to
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Ascend to or ascending to
  • Skratka / Abbreviation: ASC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Ascend to or ascending to.

Ascend to or ascending to má skratku ASC. ASC (Ascend to or ascending to) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.