Asfalt

Výraz: „Asfalt“

  • Slovensky / Slovak: Asfalt
  • Česky / Czech: Asfalt
  • Anglicky / English: Asphalt
  • Skratka / Abbreviation: ASPH
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéra.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Asfalt.

Asfalt – Asphalt

Asphalt má skratku ASPH. ASPH (Asphalt) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.