At followed by time at which weather change is forecast to occur

Výraz: „At followed by time at which weather change is forecast to occur“

  • Slovensky / Slovak: At followed by time at which weather change is forecast to occur
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: At followed by time at which weather change is forecast to occur
  • Skratka / Abbreviation: AT…
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu At followed by time at which weather change is forecast to occur.

At (followed by time at which weather change is forecast to occur) má skratku AT…. AT… (At (followed by time at which weather change is forecast to occur)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.