At sea

Výraz: „At sea“

  • Slovensky / Slovak: At sea
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: At sea
  • Skratka / Abbreviation: MAR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu At sea.

At sea má skratku MAR. MAR (At sea) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.