At… time or place

Výraz: „At… time or place“

  • Slovensky / Slovak: At… time or place
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: At… time or place
  • Skratka / Abbreviation: ATP …
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu At… time or place.

At… (time or place) má skratku ATP…. ATP… (At… (time or place)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.