Atmosférické poruchy

Výraz: „Atmosférické poruchy“

  • Slovensky / Slovak: Atmosférické poruchy
  • Česky / Czech: Atmosférické poruchy
  • Anglicky / English: Atmospherics
  • Skratka / Abbreviation: XS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pilotovanie lietadla.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Atmosférické poruchy.

Atmosférické poruchy – Atmospherics