Atmospheric pressure at aerodrome elevation or at runway threshold

Výraz: „Atmospheric pressure at aerodrome elevation or at runway threshold“

  • Slovensky / Slovak: Atmospheric pressure at aerodrome elevation or at runway threshold
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Atmospheric pressure at aerodrome elevation or at runway threshold
  • Skratka / Abbreviation: QFE
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Atmospheric pressure at aerodrome elevation or at runway threshold.

Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold) má skratku QFE. QFE (Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold)) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.