Atmospherics

Výraz: „Atmospherics“

  • Slovensky / Slovak: Atmospherics
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Atmospherics
  • Skratka / Abbreviation: XS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Atmospherics.

Atmospherics má skratku XS. XS (Atmospherics) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.