Atribút vzhľadu javu

Výraz: „Atribút vzhľadu javu“

  • Slovensky / Slovak: Atribút vzhľadu javu
  • Česky / Czech: Atribut vzhledu jevu
  • Anglicky / English: Feature attribute
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: civilné letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Atribút vzhľadu javu.

Znak vzhledu jevu (ČSN ISO 19101). Poznámka: Atribut vzhledu jevu má jméno, datový typ a obor hodnot, které jsou k němu přidruženy.