ATS trať

Výraz: „ATS trať“

  • Slovensky / Slovak: ATS trať
  • Česky / Czech: ATS trať
  • Anglicky / English: ATS route
  • Skratka / Abbreviation: AR
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: trate.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu ATS trať.

ATS trať (specifikovat) – ATS route (specify)