Attention

Výraz: „Attention“

  • Slovensky / Slovak: Attention
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Attention
  • Skratka / Abbreviation: ATTN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Attention.

Attention má skratku ATTN. ATTN (Attention) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.