audit bezpečnostnej ochrany

Výraz: „audit bezpečnostnej ochrany“

  • Slovensky / Slovak: audit bezpečnostnej ochrany
  • Česky / Czech: bezpečnostní audit
  • Anglicky / English: security audit
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: bezpečnosť.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu audit bezpečnostnej ochrany.

Audit bezpečnostnej ochrany znamená hĺbkové skúmanie všetkých aspektov opatrení a postupov bezpečnostnej ochrany s cieľom určiť či sú vykonávané neustále a podľa stáleho štandardu.