audítor členského štátu

Výraz: „audítor členského štátu“

  • Slovensky / Slovak: audítor členského štátu
  • Česky / Czech: auditor členského státu
  • Anglicky / English: Member State Auditor
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietanie.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu audítor členského štátu.

Audítor členského štátu znamená osobu zamestnanú členským štátom a kvalifikovanú ako audítor bezpečnostnej ochrany civilného letectva v súlade s ustanovením článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 1217/2003 (2).