August

Výraz: „August“

  • Slovensky / Slovak: August
  • Česky / Czech: Srpen
  • Anglicky / English: August
  • Skratka / Abbreviation: AUG
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu August.

Srpen – August

August má skratku AUG. AUG (August) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.