autogíra

Výraz: „autogíra“

  • Slovensky / Slovak: autogíra
  • Česky / Czech: autogíra
  • Anglicky / English: Gyroplane, autogyro, autogiro
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu autogíra.

Autogíra je rotorové lietadlo ťažšie ako vzduch schopné letieť pôsobením aerodynamických síl, ktoré vznikajú na jednom alebo na viacerých nepoháňaných nosných rotoroch v podstate so zvislými osami. Autogíra (vírnik) je obdobou vrtuľníka. Rotor vírnika nie je poháňaný a roztáča sa pôsobením aerodynamických síl pri doprednom lete. Vírnik potrebuje na vzlietnutie istý rozbeh po dráhe a na rozdiel od vrtuľníka nemôže odštartovať zvislo.
Autogíra alebo vírnik má rotor bez pohonu. Keď stroj, poháňaný zadnou vrtuľou naberá rýchlosť na vzletovej dráhe, okolitý vzduch začne roztáčať rotor a autogíra sa vznesie do vzduchu. Môže dosahovať rýchlosť okolo 160 km/h. Svoje uplatnenie nachádza v športovom lietaní.