Automated flight information service

Výraz: „Automated flight information service“

  • Slovensky / Slovak: Automated flight information service
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Automated flight information service
  • Skratka / Abbreviation: FISA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automated flight information service.

Automated flight information service má skratku FISA. FISA (Automated flight information service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.