Automatic direction-finding equipment

Výraz: „Automatic direction-finding equipment“

  • Slovensky / Slovak: Automatic direction-finding equipment
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Automatic direction-finding equipment
  • Skratka / Abbreviation: ADF
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatic direction-finding equipment.

Automatic direction-finding equipment má skratku ADF. ADF (Automatic direction-finding equipment) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.