Automatic terminal information service

Výraz: „Automatic terminal information service“

  • Slovensky / Slovak: Automatic terminal information service
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Automatic terminal information service
  • Skratka / Abbreviation: ATIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatic terminal information service.

Automatic terminal information service má skratku ATIS. ATIS (Automatic terminal information service) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.