Automatická hlasová informačná služba v koncovej riadenej oblasti

Výraz: „Automatická hlasová informačná služba v koncovej riadenej oblasti“

  • Slovensky / Slovak: Automatická hlasová informačná služba v koncovej riadenej oblasti
  • Česky / Czech: Automatická hlasová informační služba v koncové řízené oblasti
  • Anglicky / English: Automatic voice terminal information service
  • Skratka / Abbreviation: Voice ATIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatická hlasová informačná služba v koncovej riadenej oblasti.

Poskytování ATIS prostřednictvím nepřetržitého a opakovaného hlasového rozhlasového vysílání.