Automatická informačná služba

Výraz: „Automatická informačná služba“

  • Slovensky / Slovak: Automatická informačná služba
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Automatic terminal information service
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatická informačná služba.

Poskytovanie aktuálnych informácií prilietavajúcim a odlietavajúcim lietadlám pomocou nepretržitého a opakovaného vysielania počas celého dňa alebo počas určitej časti dňa.