Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti

Výraz: „Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti“

  • Slovensky / Slovak: Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti
  • Česky / Czech: Automatická informační služba koncové řízené oblasti
  • Anglicky / English: Automatic terminal information service
  • Skratka / Abbreviation: ATIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatická informačná služba koncovej riadenej oblasti.

Automatická informační služba koncové řízené oblasti – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Automatic terminal information service