Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti

Výraz: „Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti“

  • Slovensky / Slovak: Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti
  • Česky / Czech: Automatická informační služba v koncové řízené oblasti
  • Anglicky / English: Automatic terminal information service ATIS
  • Skratka / Abbreviation: ATIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti.

Automatické poskytovanie platných pravidelných informácií prilietavajúcim a odlietavajúcim lietadlám počas celého dňa a/alebo počas určitej časti dňa. Spôsoby ich poskytovania môžu byť takéto: – D-ATIS – poskytovanie informácií ATIS dátovým prenosom. – Hlasový ATIS – poskytovanie informácií ATIS prostredníctvom nepretržite sa opakujúceho hlasového vysielania.

Automatické poskytování platných pravidelných informací přilétávajícím a odlétávajícím letadlům nepřetržitě nebo v určeném časovém intervalu: • Automatická informační služba v koncové řízené oblasti datovým spojem (D-ATIS) (Data link automatic terminal information service (D-ATIS)) Poskytování ATIS prostřednictvím datového spoje.