Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti dátového spojenia

Výraz: „Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti dátového spojenia“

  • Slovensky / Slovak: Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti dátového spojenia
  • Česky / Czech: Automatická informační služba v koncové řízené oblasti datovým spojem
  • Anglicky / English: Data link automatic terminal information service
  • Skratka / Abbreviation: D-ATIS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatická informačná služba v koncovej riadenej oblasti dátového spojenia.

Automatická informační služba v koncové řízené oblasti datovým spojem [di: eitis] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Data link automatic terminal information service (to be pronounced "DEE-ATIS")