Automatická oprava chýb

Výraz: „Automatická oprava chýb“

  • Slovensky / Slovak: Automatická oprava chýb
  • Česky / Czech: Automatická oprava chyb
  • Anglicky / English: Automatic error correction
  • Skratka / Abbreviation: ARQ
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: vrtuľníky.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatická oprava chýb.

Automatická oprava chyb – Automatic error correction