Automatické závislé sledovanie

Výraz: „Automatické závislé sledovanie“

  • Slovensky / Slovak: Automatické závislé sledovanie
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Automatic Dependant Surveillance
  • Skratka / Abbreviation: ADS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: vrtuľník.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatické závislé sledovanie.

Technika sledovania, pri ktorej lietadlo automaticky prostredníctvom prenosu dát vysiela údaje odvodené z palubných navigačných a polohových systémov vrátane identifikácie lietadla, štvorrozmernej polohy a vhodných doplňujúcich údajov.