Automatický pevný ELT

Výraz: „Automatický pevný ELT“

  • Slovensky / Slovak: Automatický pevný ELT
  • Česky / Czech: Automatický pevný ELT
  • Anglicky / English: Automatic fixed ELT
  • Skratka / Abbreviation: ELT AF
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: ELT.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatický pevný ELT.

Automaticky aktivovaný ELT, ktorý je stabilne zabudovaný do lietadla.