Automatický prenosný ELT

Výraz: „Automatický prenosný ELT“

  • Slovensky / Slovak: Automatický prenosný ELT
  • Česky / Czech: Automatický přenosný ELT
  • Anglicky / English: Automatic portable ELT
  • Skratka / Abbreviation: ELT AP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: ELT.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatický prenosný ELT.

Automaticky aktivovaný ELT, ktorý je pevne zabudovaný do lietadla, ale dá sa ľahko demontovať z lietadla.