Automatický systém riadenia

Výraz: „Automatický systém riadenia“

  • Slovensky / Slovak: Automatický systém riadenia
  • Česky / Czech: Automatický systém řízení
  • Anglicky / English: Automatic flight control system
  • Skratka / Abbreviation: AFCS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké termíny.