Automatický vystreľovací ELT

Výraz: „Automatický vystreľovací ELT“

  • Slovensky / Slovak: Automatický vystreľovací ELT
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Automatically deployable ELT
  • Skratka / Abbreviation: ELT AD
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: ELT.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatický vystreľovací ELT.

ELT, ktorý je pevne zabudovaný do lietadla, ktorý sa automaticky uvoľní z lietadla, aktivuje sa automaticky pri náraze a v niektorých prípadoch tiež hydrostatickými senzormi. Dá sa uvoľniť aj ručne.