Automatický zameriavač

Výraz: „Automatický zameriavač“

  • Slovensky / Slovak: Automatický zameriavač
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Automatic Direction Finder
  • Skratka / Abbreviation: ADF
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: zameriavanie.