Automatický závislý prehľadový systém

Výraz: „Automatický závislý prehľadový systém“

  • Slovensky / Slovak: Automatický závislý prehľadový systém
  • Česky / Czech: Automatický závislý přehledový systém
  • Anglicky / English: Automatic dependent surveillance ADS
  • Skratka / Abbreviation: ADS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecké výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatický závislý prehľadový systém.

Způsob sledování, při kterém letadlo automaticky poskytuje po datovém spoji informace získané z palubních navigačních systémů a systémů určování polohy včetně identifikace letadla, čtyřrozměrné polohy letadla a podle vhodnosti doplňující údaje.