Automatický závislý prehľadový systém – kontrakt

Výraz: „Automatický závislý prehľadový systém – kontrakt“

  • Slovensky / Slovak: Automatický závislý prehľadový systém – kontrakt
  • Česky / Czech: Automatický závislý přehledový systém – kontrakt
  • Anglicky / English: Automatic dependent surveillance – contract
  • Skratka / Abbreviation: ADS-C
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: odborné výrazy.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatický závislý prehľadový systém – kontrakt.

Automatický závislý přehledový systém – kontrakt – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako jednotlivá písmena v nefonetické podobě. – Automatic dependent surveillance – contract

Prostředek, kterým budou pomocí datového spoje vyměňovány položky ADS-C dohody mezi pozemním systémem a letadlem určující, za jakých podmínek by měla být zahájena hlášení ADS-C a jaké údaje by tato hlášení měla obsahovat (viz L 11, Hlava 1 – Definice).

Automatický závislý přehledový systém – kontrakt (detaily) – Automatic dependent surveillance – contract (details)