Automatizovaná letová informačná služba

Výraz: „Automatizovaná letová informačná služba“

  • Slovensky / Slovak: Automatizovaná letová informačná služba
  • Česky / Czech: Automatizovaná letová informační služba
  • Anglicky / English: Automated flight information service
  • Skratka / Abbreviation: FISA
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: informácie a dáta.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Automatizovaná letová informačná služba.

Automatizovaná letová informační služba – Automated flight information service