Autonómna monitorovanie integrity prijímača

Výraz: „Autonómna monitorovanie integrity prijímača“

  • Slovensky / Slovak: Autonómna monitorovanie integrity prijímača
  • Česky / Czech: Autonomní monitorování integrity přijímače
  • Anglicky / English: Receiver autonomous integrity monitoring
  • Skratka / Abbreviation: RAIM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: helikoptéry.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Autonómna monitorovanie integrity prijímača.

Autonomní monitorování integrity přijímače – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Receiver autonomous integrity monitoring