Autorizované lekárske rozhodnutie

Výraz: „Autorizované lekárske rozhodnutie“

  • Slovensky / Slovak: Autorizované lekárske rozhodnutie
  • Česky / Czech: Autorizované lékařské rozhodnutí
  • Anglicky / English: Accredited medical conclusion
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: pilot.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Autorizované lekárske rozhodnutie.

Závěr, k němuž po případných konzultacích s odborníky na letový provoz, nebo podle potřeby i s jinými odborníky, došel jeden nebo více odborných lékařů přijatelných k danému případu pro orgán vydávající průkazy způsobilosti.