Autorotácia

Výraz: „Autorotácia“

  • Slovensky / Slovak: Autorotácia
  • Česky / Czech: Autorotace
  • Anglicky / English: Autorotation
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: piloti.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Autorotácia.

Autorotation means a rotorcraft flight condition in which the lifting rotor is driven entirely by action of the air when the rotorcraft is in motion.

Autorotace znamená letový stav rotorového letadla, při kterém je nosný rotor poháněn pouze účinkem vzduchu, když je rotorové letadlo v pohybu. Auxiliary Power Units: – Definitions applicable to auxiliary power units: – Pomocné energetické jednotky: – Definice týkající se pomocných energetických jednotek: –