Available or availability

Výraz: „Available or availability“

  • Slovensky / Slovak: Available or availability
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Available or availability
  • Skratka / Abbreviation: AVBL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Available or availability.

Available or availability má skratku AVBL. AVBL (Available or availability) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.