Aviation gasoline

Výraz: „Aviation gasoline“

  • Slovensky / Slovak: Aviation gasoline
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Aviation gasoline
  • Skratka / Abbreviation: AVGAS
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: skratky ICAO.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Aviation gasoline.

Aviation gasoline má skratku AVGAS. AVGAS (Aviation gasoline) patrí medzi skratky a kódy, potrebné na dekódovanie a kódovanie dokumentov, ktoré sú plne v súlade s ICAO (International Civil Aviation Organization) – Dokument 8400 Skratky a kódy.