Avionics/Launcher Interface Computer

Výraz: „Avionics/Launcher Interface Computer“

  • Slovensky / Slovak: Avionics/Launcher Interface Computer
  • Česky / Czech:
  • Anglicky / English: Avionics/Launcher Interface Computer
  • Skratka / Abbreviation: ALIC
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: najpoužívanejšie skratky.