Až do

Výraz: „Až do“

  • Slovensky / Slovak: Až do
  • Česky / Czech: Až do
  • Anglicky / English: Until
  • Skratka / Abbreviation: TIL
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letectvo.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Až do.

Až do – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Until