Až do obdržania pokynov od …

Výraz: „Až do obdržania pokynov od …“

  • Slovensky / Slovak: Až do obdržania pokynov od …
  • Česky / Czech: Až do obdržení pokynů od …
  • Anglicky / English: Until advised by …
  • Skratka / Abbreviation: UAB
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietadlá.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Až do obdržania pokynov od ….

Až do obdržení pokynů od… – Until advised by…