Až do odvolania

Výraz: „Až do odvolania“

  • Slovensky / Slovak: Až do odvolania
  • Česky / Czech: Až do odvolání
  • Anglicky / English: Until further notice
  • Skratka / Abbreviation: UFN
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: vrtuľníky.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Až do odvolania.

Až do odvolání – Until further notice