Až za …

Výraz: „Až za …“

  • Slovensky / Slovak: Až za …
  • Česky / Czech: Až za …
  • Anglicky / English: Until past …
  • Skratka / Abbreviation: TIP
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lety.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Až za ….

Až za… (místo) – Until past… (place)