Ázerbajdžán

Výraz: „Ázerbajdžán“

  • Slovensky / Slovak: Ázerbajdžán
  • Česky / Czech: Ázerbajdžán
  • Anglicky / English: Azerbaijan
  • Skratka / Abbreviation: 4K
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Ázerbajdžán.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Ázerbajdžán (Azerbaijan ), pozostáva zo znakov 4K. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.