Azimut, smerník

Výraz: „Azimut, smerník“

  • Slovensky / Slovak: Azimut, smerník
  • Česky / Czech: Azimut, směrník
  • Anglicky / English: Azimuth
  • Skratka / Abbreviation: AZM
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: lietanie.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Azimut, smerník.

Azimut, směrník – Azimuth