Barma Myanmar

Výraz: „Barma Myanmar“

  • Slovensky / Slovak: Barma Myanmar
  • Česky / Czech: Barma Myanmar
  • Anglicky / English: Burma Myanmar
  • Skratka / Abbreviation: XY
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: značenie civilných lietadiel.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Barma Myanmar.

Značka štátnej príslušnosti civilných lietadiel krajiny Barma (Myanmar) (Burma (Myanmar) ), pozostáva zo znakov XY. Značka štátnej príslušnosti – Nationality mark – je označenie na vyjadrenie príslušnosti civilného lietadla určitému štátu. Za značkou štátnej príslušnosti nasleduje pomlčka a registrová značka.