Barometrická vertikálna navigácia

Výraz: „Barometrická vertikálna navigácia“

  • Slovensky / Slovak: Barometrická vertikálna navigácia
  • Česky / Czech: Barometrická vertikální navigace
  • Anglicky / English: Barometric vertical navigation
  • Skratka / Abbreviation: BARO-VNAV
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: letecká navigácia.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu Barometrická vertikálna navigácia.

Barometrická vertikální navigace [ba: r?u vi: nav] – Při radiotelefonním spojení se zkratka nebo výraz vysílá jako mluvené slovo. – Barometric vertical navigation (to be pronounced "BAA-RO -VEE-NAV")