batožinový priestor

Výraz: „batožinový priestor“

  • Slovensky / Slovak: batožinový priestor
  • Česky / Czech: zavazadlový prostor
  • Anglicky / English: baggage hold
  • Tento výraz sa často používa v oblasti: časť lietadla alebo vrtuľníka.

Definícia výrazu / Expression definition

Definície výrazu batožinový priestor.

Batožinový priestor je miesto na uskladnenie batožiny vo vrtuľníku. V menších vrtuľníkoch sa obvykle nachádza pod sedadlami. U niektorých typoch vrtuľníkov slúži ako bezpečnostný prvok v prípade poruchy motora alebo v prípade požiaru. Veľkosť batožinového priestoru sa udáva v litroch alebo v rozmeroch dĺžka x šírka x hĺbka.